Statyba ir eksploatacija

Statyba ir eksploatacija

Siekiant užtikrinti klientų poreikius mūsų įmonė teikia platų paslaugų asortimentą į kurį įeina ne tik elektros energetikos objektų projektavimo, bet ir statybos bei eksploatacijos darbai. AB Energetikos tinklų institutas dirbančių patyrusių specialistų pagalba yra užtikrinama ne tik teikiamų paslaugų įvairovė, bet ir aukščiausia kokybė.

Elektros energetikos objektų statyba ir statybos valdymas

Kvalifikuotų specialistų konsultacijos ir atliekamas objektų statybos valdymas padeda užsakovams išvengti klaidų, taupo jų lėšas ir padeda gauti kokybišką produktą. Mūsų įmonė atlieka visus statinio projektavimo ir statybos darbus, vadovauja statinio statybai, atlieka techninę priežiūrą ir visus Lietuvos Respublikos (arba Užsakovo šalies) įstatymais reglamentuotus darbus statybos metu.

Įmonių elektros energetikos objektų statyba ireksploatacija

Valstybinės Energetikos Inspekcijos (VEI) atestatai leidžia įmonėms užsiimti elektros įrenginių eksploatavimu. Su įmonėmis, turinčiomis VEI atestatus, elektros ūkio eksploatacijos sutartis gali sudaryti visos įmonės, siekiančios savo elektros ūkio veiklos stabilumo bei patikimumo. Tokiose įmonėse pagerėja elektros ūkio priežiūra.

Mūsų įmonė teikia  šias įmonių elektros ūkio priežiūros paslaugas:

  • Atliekame  0,4 – 330 kV įtampos elektros įrenginių, relinių apsaugų ir automatikos bei valdymo sistemų techninę priežiūra ir remontą;
  • Vykdome technines konsultacijas įmonių elektros perdavimo ir skirstomųjų įrenginių, relinių apsaugų ir automatikos bei valdymo sistemų atnaujinimo, rekonstravimo, automatizavimo, efektyvaus elektros įrenginių naudojimo, elektros nuostolių mažinimo klausimais;
  • Atliekame pilną kompleksą elektros perdavimo ir skirstomųjų įmonių 0,4 – 400 kV linijų ir pastočių projektavimo, statybos, derinimo - paleidimo ir įvedimo eksploatacijos darbų;
  • Sudarome sutartis su įmonėmis atnaujintų bei rekonstruotų skirstomųjų elektros įrenginių tolimesnei eksploatacijai atlikti;
  • Atliekame elektros energijos kokybės matavimus ir rengiame rekomendacijas kokybės gerinimui.


Atgal į pradžią